« terug naar vorige pagina

Julius Huisartsen Netwerk

Patiënten informatie
Uw huisarts werkt mee aan het Julius Huisartsen Netwerk van de universiteit van Utrecht en draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Hieronder treft u informatie aan over het Julius Huisartsen Netwerk en wat deelname voor u als patiënt betekent.
 
Wat is het Julius Huisartsen Netwerk  (JHN)?
Het JHN is een netwerk van huisartsen die aangesloten zijn bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum UMC Utrecht. Zo’n 160 huisartsen uit 70 praktijken stellen hun gegevens geanonimiseerd ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.  Het JHN verzamelt deze gegevens en bewaart ze en maakt ze geschikt om onderzoek mee te doen. De huisartsen van het JHN werken mee aan onderzoek en onderwijs van studenten en huisartsen in opleiding. Uw huisarts is lid van dit netwerk en verstrekt geanonimiseerd gegevens aan de JHN database. 
 
Wat is het doel van het JHN?
Het doel van het JHN is een zo compleet mogelijke database te krijgen waarmee goed wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden. Met dit onderzoek kan de medische kennis uitgebreid worden, en de zorg verbeterd worden. Dit zijn verbeteringen die in de huisartsenpraktijk toegepast kunnen worden. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.
Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:
Kunnen we een acute oorontsteking bij kleine kinderen voorspellen?
Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van darmkanker?
Hoe kan het gebruik van meerdere medicijnen veiliger worden?
 
Welke gegevens verzamelt het JHN?
Het JHN verzamelt gegevens die uw huisarts in de computer vastlegt.  Het zijn gegevens over diagnosen, medicijngebruik, laboratorium gegevens en welke behandelingen ingezet zijn.
 
Privacy
Het JHN besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In de JHN database staan geen identificerende gegevens zoals naam , adres of Burgerservice nummer (BSN). Uw gegevens worden door het JHN vertrouwelijk behandeld  volgens  de Wet bescherming persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Het JHN heeft dit uitgebreid op de website beschreven.